Loading
Bucuresti, Sector 1, Str. Strabuna 11 +40729.954.954 office@medicaepv.ro

POLITICA GENERALA DE CONFIDENȚIALITATE

S.C. Medica Endoprovision S.R.L.

in colectarea, procesarea si pastrarea datelor cu caracter personal

In baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date (GDPR), Prezenta Politica de confidentialitate vizeaza numai
clientii / pacienții Medica Endoprovision S.R.L. şi utilizatorii serviciilor noastre
online, respectiv vizitatorii website-ului nostru. Medica Endoprovision S.R.L.
depune eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii datelor Dumneavoastra
personale in calitate de persoana vizata atunci când utilizati serviciile noastre. In acest
sens, prin prezenta politica stabilim atat modul in care datele Dumneavoastra cu
caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveti ca si persoana vizata dar
si modul in care acestea vor fi protejate. Orice modificari efectuate in cadrul prezentei
Politici de confidentialitate pot fi gasite daca vizitati website-ul nostru.
Medica Endoprovision S.R.L. se aliniaza prevederilor Regulamentului nr.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) si prin prezenta
Politica generala de Confidentialitate vom puncta cateva aspecte importante.

1. Scopul utilizarii datelor cu caracter personal in calitate de

persoana vizata

Prin furnizarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, in calitate de persoana
vizata va exprimati acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de catre
Medica Endoprovision S.R.L. a datelor colectate in urmatoarele scopuri:
 Acordarea asistentei medicale de specialitate si monitorizarea stării generale de
sănătate;
 Conformarea cu cerințe legale (cum ar fi, fără ca enumerarea sa fie limitativa,
obligații de completarea a evidentelor si formularelor specifice – consimțământ,

fisa medicala, rețeta / prescripție medicala, cerere recoltare probe biologice, etc.
cat si obligații de arhivare, fiscale, contabile, etc.);
 Înregistrarea efectuării serviciilor de specialitate si decontarea acestora;
 Monitorizarea accesului persoanelor in unitatea sanitara, al asigurării securității
spatiilor si bunurilor unității sanitare, precum si al siguranței persoanelor aflate in
sediul operatorului.
 Comunicarea informațiilor privind activitatea operatorului prin posta electronica,
telefon, sms.
 Pentru a prelua reclamatiile si/sau sugestiile dumneavoastra si pentru a va
raspunde in mod corespunzator, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu,
numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail;
 Pentru a va prelua solicitarile online transmise prin intermediul formularului pus
la dispozitie pe site-ul http://www.medicaepv.ro caz in care ne vor fi necesare,
spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa;
 Pentru a va contacta in eventualitatea oricaror probleme ivite in prestarea
serviciilor, caz in care ne va fi necesar, spre exemplu, numarul Dumneavoastra
de telefon fix/mobil;
 Pentru procesul de recrutare atunci cand aplicati online pentru una din pozitiile
deschise spre ocupare, caz in care ne va fi necesar numele, numarul de telefon
fix/mobil, adresa de e-mail. Aplicarea la un job/recrutare. Atunci când aplicați
pentru un job în cadrul Medica Endoprovision S.R.L. datele personale vor
fi procesate și controlate de către Medica Endoprovision S.R.L. si vor fi
folosite numai in scopul recrutarii (interviu, comunicari ce au legatura cu procesul
de recrutare). Datele cu caracter personal ce sunt folosite in procesul de
recrutare nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de timp decât cea
necesară recrutarii și nu vor fi divulgate persoanelor terțe. Dacă
aplicanții/candidatii doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele
personale dupa incheierea procesului de recrutare, sunt rugați să contacteze
office@medicaepv.ro ;
 Ocazional, imagini preluate la evenimentele Medica Endoprovision S.R.L.
pot fi folosite in scop de publicitate. In absenta unei unei optiuni explicite de a nu
face parte dintr-o astfel de activitate, participarea la eveniment, reprezinta
acordul in acest sens. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu ocerere scrisă, datată şi semnată la conducerea Medica Endoprovision
S.R.L.
Datele Dumneavoastra colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi
pastrate doar atat timp cat este necesar pentru a raspunde scopurilor pentru care au
fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atat timp cat impune legea, ulterior urmand ca
datele personale sa fie sterse ori transformate in date anonime, cu exceptia situatiei in
care exista o dispozitie legala imperativa pentru a le pastra.

2. Drepturile Dumneavoastra in calitate de persoana vizata

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
(GDPR) conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale.
Pe toata durata in care datele personale sunt pastrate de către Medica
Endoprovision S.R.L., Dumneavoastra în calitate de persoana vizata aveti
urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea
noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz
afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt
prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale
intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul
ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din
punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale
atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste
unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand
prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul
de a va opune prelucrarii in orice moment.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor
cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care
au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil
sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) inseamna ca aveti dreptul de a
solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in
care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru
indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti
consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti
prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au
fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei
obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de
servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana
vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea
corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu
caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Medica
Endoprovision S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul
prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui
drept in instanta; in cazul in care persoana vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul
de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra
celor ale persoanei respective.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata,
transmisa la sediul nostru sau la adresa de email office@medicaepv.ro .
În plus, incepand cu 25 mai 2018, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de
prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor
la adresa office@dataprotectionsecurity.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor
personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal.

3. Transferul de date

Medica Endoprovision S.R.L. nu va transfera, vinde sau oferi la schimb
datele Dumneavoastra către terți pentru scopuri de marketing.

4. Securitatea datelor Dumneavoastra

Medica Endoprovision S.R.L. a luat masuri tehnice şi organizatorice
pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor

efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori
impotriva pierderii sau manipularii neautorizate a datelor. In plus, in acord cu evolutia
tehnologiei in materie informatica, depunem eforturi continue in scopul adaptarii
masurilor de securitate.

5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom
păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la
datele personale este strict limitat personalului Medica Endoprovision S.R.L..

6. Responsabilitate

Medica Endoprovision S.R.L. este responsabilă pentru conformitatea cu
GDPR cât și pentru principiile stabilite în aceasta Politica. Medica Endoprovision
S.R.L. va menține sub responsabilitatea sa un registru in care va tine o evidenta a
procesarii datelor cu caracter personal si scopul pentru care au fost colectate iar acolo
unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.
Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la
adresa de email office@medicaepv.ro

7. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate
pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau
ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. In cazul in care se constată posibile
încălcări a securităţii datelor. Medica Endoprovision S.R.L. are obligatia notificării
Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în
termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;

8. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de
stocare descrisa in art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoana vizata asa
cum sunt prevazute in art. 2 din prezenta politica si de Regulamentul nr. 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email
la office@medicaepv.ro .

9. Plângeri/sesizari/solicitari si termene de raspuns

Utilizatorii ale caror date au fost colectate si sau procesate si pentru ale caror scopuri si-
au dat consimtamantul, pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate,
persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plangeri / sesizari / solicitari catre Medica
Endoprovision S.R.L. transmitand astfel un email la adresa office@medicaepv.ro .
Termenul de raspuns pentru astfel de plangeri/sesizari/solicitari este de 30 (treizeci) de
zile de la data primirii si inregistrarii acestora.

10. Modificări/completari ale acestei politici

Medica Endoprovision S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica aceasta
politica unilateral ori de cate ori considera ca este nevoie si sau de exemplu în urma
unor modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezentei
Politici Medica Endoprovision S.R.L. le va face cunoscute prin intermediul
website-ului http://www.medicaepv.ro,. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină
periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește Politica
generala de confidențialitate.

11. Date de contact

S.C. Medica Endoprovision S.R.L., cu sediul situat in București, Str.
Străbună 11, sector 1, telefon +40729.954.954,
email: office@medicaepv.ro, web: http://www.medicaepv.ro, CUI:
32915044